Vragen asbestsanering en plaatsen zonnepanelen

Vragen asbestsanering en plaatsen zonnepanelen

Geachte voorzitter,

Uw Kamer heeft mij ten behoeve van het AO grondstoffen van 7 juni as. een brief gevraagd inzake het stimuleren van (agrarische) bedrijven om asbestdaken te vervangen door daken met zonnepanelen. Ik geef hieronder de stand van zaken van de ontwikkeling van de stimuleringsregelingen die van toepassing zijn, met een doorkijk naar 2013. Ik zal hierbij ook ingaan op de Green Deal die ik met LTO-NL wil sluiten over asbestsanering en het plaatsen van zonnepanelen.