Vergoeding teruglevering zonnepanelen

Vergoeding teruglevering zonnepanelen

Al sinds onze oprichting levert Greenchoice alleen maar 100% duurzame energie aan inmiddels meer dan 275.000 klanten. Onze ultieme doelstelling is dat iedereen in Nederland energieneutraal is. Daarom ondersteunen wij onze klanten die zelf stroom opwekken met goede voorlichting en een hoge vergoeding voor de teruglevering. Hierdoor is Greenchoice inmiddels de grootste inkoper van zonnestroom in Nederland.

 
Dit zijn de voordelen die u als opwekker van zonnestroom bij Greenchoice heeft:
  • U kunt uw eigen verbruik volledig salderen met door uzelf opgewekte energie.
  • Verbruikt u meer dan dat u teruglevert? Dan betaalt u tegen het extra voordelige zonnestroomtarief.
  • Levert u meer terug dan dat u verbruikt? Dan biedt Greenchoice u de hoogste vergoeding.
  •  Teruggeleverde energie wordt apart geregistreerd in onze administratie. U ontvangt altijd een aparte nota voor de verbruikte energie en een aparte nota voor de door u teruggeleverde energie. Hierdoor heeft u altijd een overzicht van de verbruikte en teruggeleverde kilowatturen.
  • Wij controleren voor u of de netbeheerder de terug geleverde zonnestroom daadwerkelijk heeft afgetrokken van de stroom die is verbruikt.

Amsterdam, 13 mei 

Energieleverancier Atoomstroom saldeert vanaf nu met zonnepanelen opgewekte elektriciteit volledig met de verbruikte elektriciteit, ongeacht de hoeveelheid teruggeleverde energie. Hiermee is Atoomstroom het eerste Nederlandse energiebedrijf dat de salderingslimiet van 5.000 kWh laat vervallen.
 is in de markt gebruikelijk om saldering (of ‘afstrepen’) tot 5.000 kWh per jaar te beperken. Het televisieprogramma ‘Radar’ besteedde hier op 2 mei jongstleden nog uitgebreid aandacht aan . Hierdoor zijn alleen relatief kleine installaties rendabel. Atoomstroom stelt als eerste geen limiet voor saldering van energie die is opgewekt met zonnepanelen, en maakt het hierdoor aantrekkelijker voor particulieren en vooral bedrijven om in grotere zonnestroominstallaties te investeren.
Klanten van Atoomstroom met zonnepanelen kunnen de zelf opgewekte elektriciteit volledig ‘afstrepen’ tegen de afgenomen elektriciteit. Voor de opgewekte zonne-energie krijgt een klant dus exact hetzelfde tarief als voor de afgenomen energie, inclusief energiebelasting en btw, ook als deze meer dan 5.000 kWh teruglevert.
Volgens Atoomstroom is zonne-energie een veelbelovende alternatieve energiebron, net als kernenergie. Naast het gebruik van kernenergie stimuleert het bedrijf daarom met deze maatregel actief de ontwikkeling van zonne-energie. “Collega-energieleveranciers belemmeren de opkomst van zonnepanelen onnodig door een grens te stellen op het salderen van de opgewekte elektriciteit. Alternatieve, CO2-arme bronnen zijn door ons stijgende elektriciteitsverbruik juist hard nodig. Kernenergie en zonne-energie zijn niet alleen veelbelovend, maar ook uiterst complementair. Om de ontwikkeling van zonne-energie te stimuleren maken we het gebaar om als eerste energiebedrijf onbeperkt salderen toe te staan”, zegt Sjef Peeraer, directeur van Atoomstroom.
 
Rekenvoorbeeld
Wat betekent dit bijvoorbeeld voor een boer die zijn schuur heeft uitgerust met zonnepanelen? Een rekenvoorbeeld: Het bedrijf verbruikt op jaarbasis 50.000 kWh. Met zonnepanelen wekt het bedrijf 45.000 kWh op. Er volgt dan aan het einde van het jaar dan een factuur voor een verbruik van 5.000 kWh. Ook de energiebelasting en BTW wordt over die 5.000 kWh berekend.
           
Ten opzichte van ‘beperkt’ salderen (tot 5,000kWh) bespaart het bedrijf hierdoor alleen al aan energiebelasting € 1632,- per jaar (€ 1942,- inclusief BTW).