Tabellen stand van zaken SDE+ 2012

Tabellen stand van zaken SDE+ 2012

Dit overzicht wordt iedere twee weken geactualiseerd, totdat het volledige budget voor 2012 aan projecten is toegekend. In deze bijlage worden alle eerder gepubliceerde standen weergegeven. Op 13 maart 2012 is de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) geopend. Inmiddels is op 1 mei 2012 om 17.00 uur fase 2 geopend. In onderstaande tabel staat de stand van zaken van maandag 28 mei 2012, 17.00 uur voor de categorieën hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte én WKK en hernieuwbaar gas.

Voor de SDE+ 2012 is een budget van € 1,7 miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen. De aanvragen worden nu inhoudelijk beoordeeld. Deze beoordeling kan ertoe leiden dat de budgetclaim wordt bijgesteld, onder andere als gevolg van afwijzingen. Er zijn nog geen positieve beschikkingen verstuurd. Zodra er beschikkingen zijn verstuurd, wordt het aantal gehonoreerde aanvragen en het deel van het budget dat aan projecten is toegekend in het overzicht weergegeven.