Subsidieregeling voor zonnepanelen 2012 - 2013

Subsidieregeling voor zonnepanelen 2012 - 2013

Geachte voorzitter,

 
In het Begrotingsakkoord is afgesproken een subsidieregeling voor zonnepanelen te openen voor 2012 en 2013. Hieronder informeer ik u over de wijze waarop ik deze regeling zal vormgeven.