Subsidie voor zonnepanelen op staldaken in Gelderland

Subsidie voor zonnepanelen op staldaken in Gelderland

Vanaf 28 juni 2012 kunnen agrariërs een beroep doen op een nieuwe Gelderse subsidieregeling voor zonnepanelen op bedrijfslocaties. De subsidie wordt alleen toegekend in combinatie met het verwijderen van asbest. In totaal is er 1,8 miljoen euro beschikbaar voor 2012. De regel is: wie het eerst komt wie het eerst maalt.
 

Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde natuur en landbouw: “Door deze nieuwe regeling wordt het platteland schoner en wordt er duurzame energie opgewekt voor circa 1100 huishoudens. Voor de agrariërs is een extra bron van inkomsten of een besparing op de bedrijfskosten, zeker op de langere termijn. Een goed voorbeeld van hoe we de groene economie op het platteland versterken.”


Voorwaarden voor subsidie
Wie in aanmerking wil komen voor de regeling, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de oppervlakte van de te verwijderen asbest twee keer zo groot zijn als de oppervlakte te installeren zonnepanelen. De panelen moeten minimaal 15.000 Wattpiek vermogen te hebben. Er is een subsidie vvan 35 eurocent per geïnstalleerde Wattpiek en maximaal 20.000 euro per bedrijf. De subsidie wordt verstrekt aan kleine en middelgrote land- en tuinbouwbedrijven met een Standaardopbrengst (SO, opvolger van NGE) van minimaal 125.000 euro. De asbestsanering moet uiteraard vakkundig en door een erkend bedrijf worden uitgevoerd op dezelfde bedrijfslocatie. Voor de sanering van asbest wordt geen subsidie verleend.

De regeling
De nieuwe regeling wordt gepubliceerd via het Digitaal Loket en het provinciaal blad. Op de pagina subsidies is deze informatie ook te te lezen. Gezien de grote belangstelling voor zonnepanelen in de agrarische sector, verwacht de provincie veel subsidieaanvragen te ontvangen.

Geld van Europa en provincie Gelderland
Er was al langer sprake van een politieke wens om asbestdaken te saneren en meer gebruik te maken van de staldaken voor het opwekken van zonne-energie. Provinciale Staten stelden hiervoor 450.000 euro beschikbaar uit het budget voor duurzame landbouw. Eenzelfde bedrag komt uit het provinciale budget voor duurzame energie. De andere helft komt uit het Europees fonds voor plattelandsontwikkeling.

Gepubliceerd op: 27 juni 2012